Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για τα τµήµατα: ΤΚ Μίλα, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Μερόπης, ΤΚ Αλωνίων- Ανεµοµύλου, ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς, ΤΚ Μικροµάνης, ΤΚ Λαιίκων, ΤΚ Αναλήψεως, ΤΚ Μελιγαλά, ΤΚ Πεταλιδίου, ΤΚ Καρ̟οφόρας, ΤΚ Καλοχωρίου-Πανιπερίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/06/2016 / ΩΡΑ: 14:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγµάτευσης για τα τµήµατα: ΤΚ Μίλα, ΤΚ Χρυσοκελλαριάς, ΤΚ Μερόπης, ΤΚ Αλωνίων- Ανεµοµύλου, ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς, ΤΚ Μικροµάνης, ΤΚ Λαιίκων, ΤΚ Αναλήψεως, ΤΚ Μελιγαλά, ΤΚ Πεταλιδίου, ΤΚ Καρ̟οφόρας, ΤΚ Καλοχωρίου-Πανιπερίου για την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟πό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 στην περιοχή ευθύνης της
∆/νσης ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας».

Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ