Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Προγράµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία του Νοµού Μεσσηνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/06/2016 / ΩΡΑ: 15:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Προγράµµα
Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Κυπαρισσία του Νοµού
Μεσσηνίας.
Για να δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πατήστε εδώ