Τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ Επ. ΟΔΟΥ Νο23» , ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ:500.000,00 ΕΥΡΏ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/06/2016 / ΩΡΑ: 11:17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ