Ανάρτηση απόφασης διαπραγμάτευσης για την Τοπική Κοινότητα Μικράς Μαντινείας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/07/2016 / ΩΡΑ: 15:28
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Προσφυγή στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης για το τµήµα
ΤΚ Μικράς Μαντινείας, για την υλο̟ποίηση του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον α̟πό εδάφους ψεκασµό ελαιοδέντρων στα ̟πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής Κατα̟πολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2016 στην ̟περιοχή ευθύνης της ∆/νσης ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας.
Για να δείτε περισσότερα πατήστε εδώ