Ανακοίνωση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίσμενου χρόνου μέχρι 34 ημερομίσθια συνολικού αριθμού δύο ατόμων και μέχρι 60 ημερομίσθια συνολικού αριθμού τριών ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/07/2016 / ΩΡΑ: 15:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ