ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ