Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου για την ΠΕ Λακωνίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/07/2016 / ΩΡΑ: 14:25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Σας γνωστοποιούμε εκ νέου τον παρακάτω πίνακα με τις κενές θέσεις για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου όπως έχουν διαμορφωθεί έως 31-5-2016  στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ