Εκτροφή Πέστροφας Άγιος Μάμμας – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/07/2016 / ΩΡΑ: 14:23
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Τρίπολη, 22 – 7 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53775/1535/22-7-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
Είδος Φακέλου:
«Φάκελος ανανέωσης της υπ’ αριθμ, 2577/02/20-1-2003 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την εγκατάσταση και λειτουργία χερσαίας μονάδας εκτροφής πέστροφας και σολομού και εργαστηρίου επεξεργασίας, κάπνισης και συσκευασίας ψαριών» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 2ης Ομάδας με α/α 05 , σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Άγιος Μάμμας» του Τ.Δ. Καστορείου της Δ.Ε. Πελλάνας του Δήμου Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 2577/02/20-1-2003
Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ του Μιχαήλ
Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Κολλάς Σταύρος (τηλ: 2710221020)
Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας (τηλ. 27313 63232 )
Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης