Ορθή επανάληψη (ως προς τα στοιχεία του Πίνακα Οχημάτων) πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ασφάλιση των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας