Περίληψη Πράξης Επιβολής Προστίμου Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2016 / ΩΡΑ: 12:22
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ