Γερολιμένας – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2016 / ΩΡΑ: 12:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 17 – 8 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 100834/25-7-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«Φάκελος Τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 32779/1058/24-04-2015 Α.Ε.Π.Ο. που αφορά το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E., με κωδικό θέσης “GEROLIMENAS/X – 1405902”» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 06 , σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Γερολιμένα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 32779/1058/24-04-2015
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: COSMOTE A.E.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευάγγελος(τηλ: 2710237778)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας (τηλ. 27313 63232 )
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης