Γερολιμένας – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2016 / ΩΡΑ: 12:15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 17 – 8 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 213477/48186

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριακοσίων 48, 231 00 Σπάρτη
2. Δήμος Ανατολικής Μάνης
Ελευθερολακώνων 1, τ.κ. 23200

ΚΟΙΝ.:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00
2. COSMOTE A.E.
Ικάρου 1 & Αγ. Λουκά, Τ.Κ. 19002, Παιανία
(Υπ’ όψιν κ. Σαμπάνη Α., τηλ: 2310558303)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, 23100 Σπάρτη (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 100834/25-07-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης.

Σας στέλνουμε «φάκελο Τροποποίησης της υπ΄ αριθμ. 32779/1058/24-04-2015 Α.Ε.Π.Ο. που αφορά το Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E., με κωδικό θέσης “GEROLIMENAS/X – 1405902”» , που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Προφήτης Ηλίας» της Τ.Κ. Γερολιμένα, Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (COSMOTE A.E.) στον οποίο αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)