ΔΙΑΣ – Μικρή Βουρλιά Ανακοίνωση Τροποποίηση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2016 / ΩΡΑ: 12:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 23 – 8 -2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από τη ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου με το υπ’ αριθ. 61144/1695/15-07-2016 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης – τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο «Μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων της εταιρείας “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ”» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 8ης Ομάδας με α/α 2, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012(ΦΕΚ 21Β) και βρίσκεται στην θέση « Όρμος Μικρής Βουρλιάς», Δ. Ναυπλιέων, Π.Ε. Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται :966/14-5-2001
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδος
Πληροφορίες: κ. Κολλάς Σταύρος (τηλ: 2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αργολίδας (τηλ. 27523 60372 )
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης