ΔΙΑΣ – Μικρή Βουρλιά – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/08/2016 / ΩΡΑ: 12:47
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 23 – 8 -2016
Αριθ. Πρωτ.: 217578/49063
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ
Β. Γεωργίου 8 – ΤΚ 212 00 Άργος
2. Δήμος Ναυπλιέων
Βασιλέως Κωνσταντίνου 34, τ.κ. 21100

ΚΟΙΝ.:
1. ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε
1ο χλμ Αττικής Οδού – Θέση Τρύπιο Λιθάρι Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, ΤΚ 19600
(τηλ. 210 5517900, fax:2105517920)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα Περιβ/κού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Ελλάδας
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20 – 22100 Τρίπολη
3. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Αργολίδας
Παρ. Οδός Ναυπλίου-Ν. Κίου 21100 Ναύπλιο

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1. Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’) : Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …..καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2. Το υπ’ αριθ. 61144/1695/15-07-2016 έγγραφο ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά Τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο «Μονάδα εκτροφής θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων ετήσιας δυναμικότητας 150 τόνων της εταιρείας “ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ”» στην θέση « Όρμος Μικρής Βουρλιάς», του Δ. Ναυπλιέων, της Π.Ε Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας με το ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της εφημερίδας, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)