Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη τριμελών επιτροπών (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, Επιτροπή Ενστάσεων, με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια και αξιολόγηση διαγωνισμού.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/08/2016 / ΩΡΑ: 13:14
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ