Κατασκευή αρδευτικού έργου περιοχής ΤΟΕΒ Λυγιάς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/08/2016 / ΩΡΑ: 17:50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Κατασκευή αρδευτικού έργου περιοχής ΤΟΕΒ Λυγιάς » Προϋπολογισμού: #180.000,00Ευρώ# (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ ΛΥΓΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΥΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΛΥΓΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ