Λεύκτρο – Σπάρτη, Κοτιτσιάνι – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2016 / ΩΡΑ: 12:31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 3 – 8 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ΄, με το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 37521/26-07-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

• Είδος Φακέλου:
«Διαβίβαση φακέλων τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, ως προς τη γεφύρωση του παραποτάμου «Κοτιτσιάνι» και την αποκατάσταση πρόσβασης σε παρακείμενη αγροτική περιοχή καθώς και ως προς τον ανισόπεδο κόμβο Αγ. Κωνσταντίνος – Φουντέικα», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στην περιοχή Λογγανίκου της Δ.Ε. Πελλάνας, του Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου .
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 130113/22-5-2003
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & δικτύων / Γεν. Γραμματεία Υποδομών / Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών / Ε.Υ.Δ.Ε. / ΚΕΣΠ / ΠΕ&ΒΕ
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ΄.
Πληροφορίες: Α. Κουλίδης (τηλ.210 6417960)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελ/σου.
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης