Λεύκτρο – Σπάρτη, Κοτιτσιάνι – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/08/2016 / ΩΡΑ: 12:32
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 3 – 8 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 202010/45663

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριακοσίων 48, 231 00 Σπάρτη
2. Δήμος Σπάρτης
Ευαγγελιστρίας 85-87, 23100 Σπάρτη
ΚΟΙΝ.:
1. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Γεν. Γραμματεία Υποδομών / Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών / Ε.Υ.Δ.Ε. /ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ
Καρύστου 5, 11523 Αθήνα
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α ), Τμήμα Γ΄
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 11, Τ.Κ. 11473
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελ/σου. 28ης Οκτωβρίου 29 – ΕΝΤΑΥΘΑ
(με συνημμένους τους φακέλους ΜΠΕ)
ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. οικ. 37521/26-07-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.), Τμήμα Γ΄.
Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: «Διαβίβαση φακέλων τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων του κλάδου Λεύκτρο – Σπάρτη του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα, ως προς τη γεφύρωση του παραποτάμου «Κοτιτσιάνι» και την αποκατάσταση πρόσβασης σε παρακείμενη αγροτική περιοχή καθώς και ως προς τον ανισόπεδο κόμβο Αγ. Κωνσταντίνος – Φουντέικα», στην περιοχή Λογγανίκου της Δ.Ε. Πελλάνας, του Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων / Γεν. Γραμματεία Υποδομών / Γεν. Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών / Ε.Υ.Δ.Ε. /ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)