ΟΤΕ Α.Ε – ΨΙΟΝ ΑΔ – 0350144- ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2016 / ΩΡΑ: 12:26
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 17 – 8 -2016
Αριθ. Πρωτ.: 213489/48190

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριακοσίων 48, 231 00 Σπάρτη
2. Δήμος Ανατολικής Μάνης
Ελευθερολακώνων 1- 23200 Γύθειο
3. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λακωνίας – Διοικητήριο Σπάρτης
(με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΚΟΙΝ.:
1. OTE Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 99, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα
(τηλ.210 6333180, κ. Δημήτρης Στεργιαλής)
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 101620/29-07-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., στον οποίο πραγματοποιείται από κοινού χρήση με την COSMOTE A.E., με κωδικό θέσης “ΨΙΟΝ Α/Δ – 0350144”», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κοίτας, Δ.Ε. Οιτύλου του Δήμου Ανατολικής Μάνης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (ΟΤΕ Α.Ε), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)