ΣΠΑΡΤΗ 1000304 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/08/2016 / ΩΡΑ: 12:27
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 17 – 8 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 59448/1628/18-07-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«Φάκελος Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. που αφορά υφιστάμενο Σταθμό Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στον οποίο πραγματοποιείται από “κοινού χρήση κατασκευής κεραίας” με τις εταιρείες WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., και COSMOTE A.E. με κωδικό θέσης “ΣΠΑΡΤΗ – 1000304”» που ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 12ης Ομάδας με α/α 06 , σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «πλησίον Μονής Αγίας Βαρβάρας» της Τ.Κ. Αναβρυτής του Δήμου Σπάρτης, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 73820/2055/30-09-2015
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: VODAFONE –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Φωτόπουλος Ευάγγελος(τηλ: 2710237778)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών: Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Λακωνίας (τηλ. 27313 63232 )
• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης