2η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/08/2016 / ΩΡΑ: 13:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Για την προμήθεια ενός φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λακωνίας για το οικ. έτος 2016

ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΚ ΝΕΟΥ

  Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που ανήκουν στον σχετικό κλάδο εμπορίας φωτοτυπικών μηχανημάτων, να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική προσφορά, συμπληρώνοντας τον συνημμένο πίνακα τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Α της παρούσας,

μέχρι την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 και μέχρι τις 14:30, στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού –Οικονομικού, 1ος όροφος Διοικητηρίου Π.Ε.Λακωνίας

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ