Αιολική Μελεχερι – Θέση Μπελεχερι – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/09/2016 / ΩΡΑ: 09:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr
Τρίπολη, 07 – 09 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 28865/51568

ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Τριακοσίων 48, 231 00 Σπάρτη
2. Δήμος Ευρώτα
Ιωάννη Λιναρδάκου 5, τ.κ. 23051 Σκάλα Λακωνίας

ΚΟΙΝ.:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα
Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00
2. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 120
(Υπόψιν κου Αντώνη Μένεγα, τηλ: 210 6462079)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, 23100 Σπάρτη (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 106540/19-08-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Δ/κσης.

Σας στέλνουμε Φάκελο ανανέωσης της υπ’ αριθμ. 125495/19-1-2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 204392/20-10-2011 Υπουργική Απόφαση και τις υπ΄ αριθμ. 66139/1881/12-8-2014 και 26902/896/17-4-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 6/4/2016) αποφάσεις του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 19,8 MW (7Χ2,829 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «Μπελεχέρι» της Δ.Ε. Νιάτων, Δήμου Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ Α.Ε.) στον οποίο
αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας

3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)