Ανακοίνωση προγράμματος εξετάσεων για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργων

Μπορείτε να δείτε την αρχική καθώς και την συμπληρωματική ανοικόνωση από τους παρακάτω συνδέσμους :

Ανακοίνωση εξετάσεων

Συμπληρωματική Ανακοίνωση