ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ για προμήθεια πενήντα μπλοκ -ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ/ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ-για τις ανάγκες της Π.Ε Λακωνίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2016 / ΩΡΑ: 10:19
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοινώνει , ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πενήντα μπλοκ -ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΕΛΩΝ/ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΤΕΛΩΝ-για τις ανάγκες του τμήματος Κτηνιατρικής και των Αγροτικών κτηνιατρείων της Π.Ε. Λακωνίας.
Συνημμένα επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα (παράρτημα Β). Σημειώνεται ότι το κάθε μπλοκ θα είναι των 50 φύλλων.

Έντυπα κτηνιατρικής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΛΙΚΟ