ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2016 / ΩΡΑ: 07:41
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4177/2013

Με την υπ’ αρίθμ. 2420/15-09-2016 απόφαση του αν/τη Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αρκαδίας, επεβλήθη, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4177/2013 σε συνδυασμό με αυτές του εδαφίου (α) της παρ.9 του άρθρου 68 της Υ.Α. Α2-718/28-7-2014, πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000) στην εταιρεία «ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» με Α.Φ.Μ.: 800733480 της Δ.Ο.Υ. Αιγίου κάτοχο υποκαταστήματος υπό την επωνυμία «HIDDEN VALUE» που βρίσκεται στην οδό Κέννεντυ και Τ. Σεχιώτη 45 στην Τρίπολη, , διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από υπαλλήλους της υπηρεσίας διαπιστώθηκε η παράβαση της μη αναγραφής της υποχρεωτικής ένδειξης «μεταχειρισμένα» ή άλλης σχετικής ένδειξης στα προς διάθεση προϊόντα που προβλέπεται στο εδάφιο (ζ) της παρ.1 του άρθρου 68 της ως άνω Υ.Α., αφού επρόκειτο για διάθεση προϊόντων που δεν είναι καινούρια.