ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ν.4264/2014 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2016 / ΩΡΑ: 09:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ