ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/09/2016 / ΩΡΑ: 14:12
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της επιλογής αναδόχου με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με υπογραφή σύμβασης ετήσιας διάρκειας, για προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Αργολίδας, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας, με προϋπολογισμό έως του ποσού των δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ 19.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Δείτε την Πρόσκληση…

Δείτε την Διευκρίνηση – Διόρθωση…