Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια μεταλλικής δεξαμενής χωρητικότητας 30 κυβικών μέτρων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/09/2016 / ΩΡΑ: 12:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο :

Πρόσκληση