Αιολικός Σταθμός Ανεμόπετρα Α.Ε. – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2016 / ΩΡΑ: 09:10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                   

                  Τρίπολη,   05 – 10 – 2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι., με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 106415/16-9-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.

  • Είδος Φακέλου:

«Φάκελος τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1932/27-8-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26-11-2012) απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,8 MW (8 X 0,85 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΠΟΥΝΑΡΙΑ» των Δ.Ε. Γερονθρών και Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 1932/27-08-2012
  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.
  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβάλλοντος & Χωρικού   Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.

Πληροφορίες:  Σ. Κολλάς  (τηλ.2710 221020)

  • Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:

 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  (τηλ.  27313 63232 )

  • Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
   

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης