Αιολικός Σταθμός Ανεμόπετρα Α.Ε. – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2016 / ΩΡΑ: 09:09
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης

Π. Χαραλαμπόπουλος

Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142

Fax: 2713 – 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

 

 

 

Τρίπολη,  05 – 10 – 2016

Αριθ. Πρωτ.:  256176/57444

ΠΡΟΣ:

1.       Εφημερίδα: ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Τριακοσίων 48 Σπάρτη, 23100 Σπάρτη

2.       Δήμος Ευρώτα

Ιωάννη Λιναρδάκου 5, 23051, Σκάλα Λακωνίας

3.       Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λακωνίας – 2ο  χλμ Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου, 23100 Σπάρτη   (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

 

ΚΟΙΝ.:

1.  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής 

   Ελλάδος – Ιονίου, ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ., Τμήμα  

   Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού

     Πλατεία Κολοκοτρώνη 20, Τ.Κ. 221 00

2.  ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.

(Υπόψιν: κ. Κων. Παναγιουλάκη,  τηλ. 2810 264510)

Αστερουσιών 54,   713 05 Ηράκλειο Κρήτης

 

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1)    Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

2)    Το με αριθ. πρωτ. 106415/16-9-2016 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ/ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Π.Δ.Ε.&Ι.

 

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά, «φάκελο τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 1932/27-8-2012 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 26-11-2012) απόφασης του Γενικού Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 6,8 MW (8 X 0,85 MW) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΠΟΥΝΑΡΙΑ» των Δ.Ε. Γερονθρών και Νιάτων του Δήμου Ευρώτα της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.

Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (ΑΝΕΜΟΠΕΤΡΑ Α.Ε.) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.

Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

 

Συνημμένα:

Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή:

  1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
  3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με email)