ΑΣΠΗΕ – ΚΑΛΛΙΣΤΗ Ενεργειακή Α.Ε. – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2016 / ΩΡΑ: 08:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τρίπολη, 21 – 10 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π.ΔΕ.&Ι., το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 154177/21-9-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
«Φάκελος Ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. 3575/30-10-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14-12-2006) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW (5Χ3000 KW) της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 10ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στη θέση «Τσούκα» της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκυρίτιδας και της Τ.Κ. Μάναρη της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τριπόλεως, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 3575/30-10-2006
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: Σταύρος Κολλάς (τηλ.2710 221020)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε.ΑΡΚΑΔΙΑΣ (τηλ.2713610120 )

• Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης