ΑΣΠΗΕ – ΚΑΛΛΙΣΤΗ Ενεργειακή Α.Ε. – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/10/2016 / ΩΡΑ: 08:52
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
Π. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 21 – 10 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 272766/61207
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ
Πλ. Αγ. Βασιλείου 37, 22100 Τρίπολη (τηλ. 2710231516)
2. Δήμος Τρίπολης
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελ/σου της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι
Πλ. Κολοκοτρώνη 20, ΕΝΤΑΥΘΑ
2. ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Λ. Βουλιαγμένης 128, Τ.Κ. 16674 – Γλυφάδα, Αττικής
(Υπόψιν κας Πετρουλή Παναγιώτας,
τηλ. 211 2121906 fax: 211 2121909)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Αρκαδίας
ΕΝΤΑΥΘΑ (Με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 154177/21-9-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Δ/κσης Π.ΔΕ.&Ι.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά «Φάκελο Ανανέωσης της υπ΄ αριθμ. 3575/30-10-2006 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 14-12-2006) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 15 MW (5Χ3000 KW) της εταιρείας «ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» στη θέση «Τσούκα» της Τ.Κ. Βλαχοκερασιάς της Δ.Ε. Σκυρίτιδας και της Τ.Κ. Μάναρη της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τριπόλεως, Π.Ε. Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Ο Δήμος στον οποίο αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλείται να γνωστοποιήσει την ανακοίνωση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, ΚΑΛΛΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)