Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Πάτρα – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2016 / ΩΡΑ: 09:07
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100

Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης

Π. Χαραλαμπόπουλος

Τηλέφωνο: 2713 – 601138

Fax: 2713 – 601143

e-mail: stratigis@arcadia.gr

charalampopoulos@arcadia.gr

 

 

 

Τρίπολη,  05  – 10 – 2016

Αριθ. Πρωτ.: 256180/57446

 

ΠΡΟΣ:

1.       Εφημερίδα: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ

Εθν. Αντιστάσεως 17, 20100-Κόρινθος

(τηλ. 2741026720-26147-27409)

2.       Δήμος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Λ. Φραντζή 2, 20400 Ξυλόκαστρο

3.       Δήμος Κορινθίων

Κολιάτσου 32, 20100-Κόρινθος

4.      Δ/νση Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού  Περιφέρειας Πελοποννήσου

28ης Οκτωβρίου 29, 221 00-ΕΝΤΑΥΘΑ

   (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)

5.     Δνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οπλ. Σεχιώτη 1 – ΕΝΤΑΥΘΑ

   (με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ σε CD

 

ΚΟΙΝ.:

1.  ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ Υπουργείου  Υποδομών, Μετ/ρών & Δικτύων

(Υπόψιν κ. Χ. Δάρα – τηλ. 2106992000)

Πανόρμου & Καρύστου 5, 11523-Αθήνα

2.    Υπουργείο Περιβ/ντος & Ενέργειας

Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης-Τμήμα Γ΄

Λ. Αλεξάνδρας 11, 114 73-Αθήνα

3.    Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας

Κροκιδά 2, 201 00-Κόρινθος

4.     Τμήμα Περιβ/ντος & Υδροοικ/μίας ΠΕ Κορινθίας

 Κροκιδά 2, 201 00-Κόρινθος

 

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1)         Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

2)         Το με αριθ. πρωτ. 43739/13-09-2016 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Γεν. Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.)-Τμήμα Γ΄.

 

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 104892/16-6-2006 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Οδικός άξονας Κόρινθος-Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση 3 λατομείων αδρανών υλικών για τις ανάγκες κατασκευής στους Νομούς Κορινθίας και Αχαΐας, ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.

Οι Δήμοι στους οποίους αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ανακοίνωση στα Δημοτικά Συμβούλια, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).

Ο ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας, (ΕΥΔΕ/ΚΕΣΠ/ΠΕ&ΒΕ Υπουργείου Υποδομών, Μετ/ρών & Δικτύων) στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με την εφημερίδα της καταχώρησης της δημοσίευσης.

Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Συνημμένα:

Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

 

  1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
  2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών Δικτύων & Χωροταξίας
  3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με email)