Δελτίο τύπου για μελισσοκόμους – κυψέλες διαχείμασης

Κυψέλες Διαχείμασης – Δικαιούχοι Ενίσχυσης των Δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»

Δείτε το δελτίο τύπου…

Δείτε τα υποδείγματα…