Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών (εκτυπωτών και φαξ) και λογισμικού για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λακωνίας », με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 13.500,00 €, (συμπ. ισχύοντος Φ.Π.Α.).

Για να δείτε την Διακήρυξη πατήστε εδώ

 

!!!!!! 31-10-2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ