Επιβολή διοικητικού προστίμου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/10/2016 / ΩΡΑ: 09:58
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Επιβολή διοικητικού προστίμου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 106/Α΄/18.10.1986) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.04.2002) και το αρθ. 21 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/21.09.2011) στο Δήμο Κορινθίων της Π.Ε Κορινθίας για τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων ( ΧΑΔΑ ) στη θέση Κάτω Κολοβός Δ.Ε Τενέας.

Δείτε την Ανακοίνωση