«Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής» ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε στη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 20/10/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:000 μ.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2016 / ΩΡΑ: 14:00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ