Λιμένας Κιάτου – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/10/2016 / ΩΡΑ: 09:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη,       5  – 10 –  2016

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.,  το  υπ’ αριθμ. πρωτ. 148643/15-9-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση, διαβούλευση και γνωμοδότηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

  • Είδος Φακέλου:

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας)», που  ανήκει στην Υποκατηγορία Α2 της 3ης Ομάδας, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Σικυωνίων, της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  • Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
  • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης:

από   05 – 10 – 2016 έως   23 – 11 – 2016

  • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:

από   05 – 10 – 2016 έως   09 – 11 – 2016

  • Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Πελοποννήσου της Αποκ. Δ/κσης Π. Δ.Ε. & Ι.
  • Αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου:

      

α)  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Κορινθίας.

β)  Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας

 

  • Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  • Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
   

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Πέτρος Τατούλης