14/10/2016 ψεκασμοί δακοκτονίας Τριφυλλίας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/10/2016 / ΩΡΑ: 09:35
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας – ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι:

Την Παρασκευή 14/10/2016 γίνονται ψεκασµοί ∆ακοκτονίας στις τοπικές κοινότητες:

Τ.Κ. Εξοχικού και Τ.Κ. Χαλαζονίου της ∆.Ε. Φιλιατρών και στις Τ.Κ. Φαρακλάδας, Σπηλιάς, Αρµενιών και ∆.Κ. Κυπαρισσίας (περιοχή Γιαννίτσαινας)
της ∆.Ε. Κυπαρισσίας και στις Τ.Κ. Καλόνερου , Αγαλιανής, Πρόδροµου, Ελαίας και Καρυών της ∆.Ε. Αυλώνος του ∆ήµου Τριφυλίας.

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασµούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήµατα περιφραγµένα να τα ανοίξουν.

Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας