Άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/11/2016 / ΩΡΑ: 12:11
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την αριθμ. 2796/01.09.2016 αίτηση του ΚΟΥΤΙΒΑ ΗΛΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με έδρα Κλαδά 7, Καλαμάτα,
κατατέθηκε στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης , Ενέργειας & Φυσικών Πόρων, αίτημα προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου χωρίς αποθηκευτικούς χώρους ισχύουσα για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών
Κατά της αίτησης αυτής επιτρέπεται η υποβολή ένστασης, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Υπηρεσίας μας, σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της, σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 του αρ.πρωτ.Δ2/16570/7-9-2005 κανονισμού Αδειών (ΦΕΚ 1306/Β/16-9-2005).