ΑΙΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2016 / ΩΡΑ: 15:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Την 2/11/2016, κατατέθηκε αίτημα χορήγησης δικαιώματος διέλευσης από πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Τ.Κ. Γερακίου της Δ.Ε. Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα.

Ως ορίζει η σχετική ΚΥΑ για τη «Διαδικασία χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 5Β/05/01/2012, αρθ. 8, παρ. 1α) ο Δήμος Ευρώτα κοινοποιεί στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και στην ΕΕΤΤ το χάρτη της περιοχής όπου ο αιτών πάροχος έχει καταγράψει το σχέδιο όδευσης. Το ίδιο απόσπασμα του χάρτη έχει αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ευρώτα.

Όσοι πάροχοι επιθυμούν να προβούν σε εκσκαφή στην ίδια περιοχή το επόμενο εξάμηνο, καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες Αρχές εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της αντίστοιχης ανάρτησης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλιώς για διάστημα έξι μηνών δεν θα έχουν δικαίωμα εκσκαφής στην περιοχή αυτή με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην προαναφερθείσα ΚΥΑ, αρθ 8, παρ 4, υποπαρ. α & β.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ