ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2016 / ΩΡΑ: 12:18
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αρκαδίας, ενημερώνει τους αγρότες της Π.Ε. Αρκαδίας που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) τα παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4036/2012 όλοι οι αγρότες που διαθέτουν εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικά μηχανήματα) υποχρεούνται μέχρι 26-11-2016 να πραγματοποιήσουν επιθεώρηση στον εν λόγω εξοπλισμό.
Μετά την 26 Νοεμβρίου 2016 απαγορεύεται η χρήση ψεκαστικού μηχανήματος χωρίς να έχει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας και η χρήση του επιφέρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του άρθρου 45 παρ. 2 του Ν 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α) με επιβολή προστίμου από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

Η επιθεώρηση γίνεται από εξουσιοδοτημένους σταθμούς επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων. Μέχρι σήμερα οι εξουσιοδοτημένοι σταθμοί από την υπηρεσία μας είναι οι παρακάτω.
1. ΜΑΖΩΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έδρα τη ΒΙΠΕ ΤΡΙΠΟΛΗΣ τηλ: 2710225137
2. ΠΡΩΙΜΑΔΗ Σ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ με έδρα το ΣΤΕΝΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ τηλ: 6942062700
3. ΡΟΥΣΣΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με έδρα το ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΓΕΑΣ τηλ: 2710556000