ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/11/2016 / ΩΡΑ: 12:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Ο Κακλαμάνος Δημήτριος του Αναστασίου με Α.Φ.Μ. 130023003 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης και έδρα στην οδό Ναυπλίου 195Β στην Τρίπολη, με αίτησή της προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία κατατέθηκε στις 10-11-2016, ζητά τη χορήγηση άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης.
Με την ίδια αίτησή του ενημερώνει την αναφερόμενη υπηρεσία ότι δεν κατέχει στο όνομά του άλλη Άδεια του Ν.3054/2002.
Ορίζει ως παραλήπτη για την παραλαβή εγγράφων τον ίδιο στην αναφερόμενη διεύθυνση και e-mail: Kakl_dim@otenet.gr
Με την παρούσα δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει την δυνατότητα υποβολής ένστασης ενώπιον της αναφερόμενης Αρχής, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.