Λύματα Δήμου Συκιωνίων – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2016 / ΩΡΑ: 14:02
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 15 – 11 – 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος ΟΔΕ/Π, της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι., το υπ’ αριθμ. πρωτ. 185459/7-11-2016 έγγραφό του, για δημοσιοποίηση φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ, με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί.
• Είδος Φακέλου:
Τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», που ανήκει στην Κατηγορία Α2 της 4ης Ομάδας με α/α 19, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’) και βρίσκεται στο Δήμο Σικυωνίων, της ΠΕ Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
• Αριθ. Πρωτοκόλλου ή ΑΔΑ της ΑΕΠΟ που τροποποιείται : 115027/23-10-1998 Κ.Υ.Α.
• Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: ΔΕΥΑ Σικυωνίων
• Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος ΟΔΕ/Π, της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Πληροφορίες: κ. Δ. Μαρίνος (τηλ: 2610 461369, φαξ: 2610 454386)
• Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών:
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (τηλ: 27413 63127)
• Εφημερίδες Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
• Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης