Λύματα Δ. Συκιωνίων – Διαβίβαση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/11/2016 / ΩΡΑ: 14:01
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Εθν. Μακαρίου
Ταχ. Κώδικας: 22100
Πληροφορίες: Τριαντ. Στρατήγης
T. Χαραλαμπόπουλος
Τηλέφωνο: 2713 – 601138 – 142
Fax: 2713 – 601143
e-mail: stratigis@arcadia.gr
charalampopoulos@arcadia.gr

Τρίπολη, 15 – 11 – 2016
Αριθ. Πρωτ.: 295670/66122
ΠΡΟΣ:
1. Εφημερίδα: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 17, 20100 Κόρινθος
2. Δήμος Σικυωνίων
Γεωργίου Γεννηματά 2, 20200 Κιάτο Κορινθίας

ΚΟΙΝ.:
1. Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος ΟΔΕ/Π, της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33 – ΤΘ 5036 – ΤΚ 26110
2. ΔΕΥΑ Σικυωνίων
Εθνικής Αντίστασης 29 – ΤΚ 20200 Κιάτο Κορινθίας
(Υπόψιν κ. Π. ΝIKA – τηλ. 27420 26532)
3. Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
Π.Ε. Κορινθίας (Με συνημμένο τον φάκελο ΜΠΕ)
Κροκιδά 2, ΤΚ 201 00 – Κόρινθος

ΘΕΜΑ: Αποστολή Ανακοίνωσης για δημοσίευση.
ΣΧΕΤ.: 1) Η ΚΥΑ οικ.1649/45/2014 (ΦΕΚ 45Β’): Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.
2) Το με αριθ. πρωτ. 185459/7-11-2016 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδος ΟΔΕ/Π, της Αποκ. Δ/κσης Π., Δ.Ε. & Ι.

Σας στέλνουμε μία ανακοίνωση που αφορά την τροποποίηση ΑΕΠΟ για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισμού Λυμάτων Δήμου Σικυωνίων ΠΕ Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου», ανωτέρω (2) σχετικό και παρακαλούμε να δημοσιευθεί στην επόμενη έκδοση της εφημερίδας σας.
Οι Δήμοι στους οποίους αποστέλλεται η συνημμένη ανακοίνωση, παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την ανακοίνωση στα Δημοτικά Συμβούλια, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και το/τα Τοπικό/α Συμβούλιο/α Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα, 73, 76 και 8 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
O ενδιαφερόμενος φορέας του έργου ή δραστηριότητας (ΔΕΥΑ Σικυωνίων), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την κάλυψη των εξόδων δημοσίευσης σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, σε επικοινωνία με τις εφημερίδες της καταχώρησης της δημοσίευσης.
Τέλος, παρακαλούμε την Εφημερίδα Δημοσίευσης, να μας αποστείλει ένα (1) φύλλο της, με την δημοσίευση της ανακοίνωσης.
Συνημμένα:
Ακριβές αντίγραφο της ανακοίνωσης
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο κ. Περιφερειάρχη
2. Γραφείο κας Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών, Δικτύων & Χωροταξίας
3. Δ/νση Διαφάνειας Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την ανάρτηση στο www.ppel.gov.gr (αποστολή μόνο με e-mail)