ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54 «Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 30/11/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/11/2016 / ΩΡΑ: 22:40
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ