Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23/11/2016 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Κεντρικό Κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/11/2016 / ΩΡΑ: 12:59
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ