Συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων αμπελώνων περιόδου 2016-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/2016 / ΩΡΑ: 07:46
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ