Ανακοίνωση εξετάσεων (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου, στις 19, 20, 21 και 22 Δεκεμβρίου 2016

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Ανακοίνωση