Γ. Κανελλόπουλος & Σια ΟΕ – Ανακοίνωση

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/12/2016 / ΩΡΑ: 09:54
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τρίπολη, 25 – 11 – 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ του ΦΟΡΕΑ & της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Γ . ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΕΔΡΑ: «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: «ΠΟΥΡΝΑΡΙ» ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ του κατά νόμο ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟY ΑΣΗΜΙΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ (24ωρης βάσης): 27410.53702
Δ/νση email : gkanelopoulos@yahoo.gr
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ (24ωρης βάσης): 27410.53702
6974.463.440
Δ/νση email : gkanelopoulos@yahoo.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ μη ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Στην συγκεκριμένη μονάδα γίνεται μικρής κλίμακας παραγωγή πυροτεχνημάτων (βεγγαλικών), η οποία τα τελευταία χρόνια τείνει να εκλείψει λόγω της εισαγωγής τους, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, από την Λαοκρατική Δημοκρατία της Κίνας.
Κατά κύριο λόγο η εγκατάσταση χρησιμοποιείται για αποθήκευση πυροτεχνημάτων (βεγγαλικών) και παιδικών αθυρμάτων.
Όλα προϊόντα που διαχειρίζεται οι μονάδα ανήκουν σύμφωνα με τον ΕΚ. 1272/2008 στην τάξη των εκρηκτικών υλών
Η επιχείρηση αναλαμβάνει πυροτεχνήματα και εφέ από μικρά events όπως για πάρτυ, θεατρικές παραστάσεις, γάμους, εταιρικά events, τηλεοπτικά σόου, live events έως και μεγάλες παραγωγές υψηλών απαιτήσεων σ’ όλη την Ελλάδα.

Πυροτεχνήματα (βεγγαλικά) (ομάδα 1.3),
είναι μείγματα εύφλεκτων υλών καιόμενων δια λαμπρής φλόγας η οποία δια προσθήκης κατάλληλων μεταλλικών αλάτων χρωματίζεται ποικιλοτρόπως.
Η χρήση τους ενέχει κίνδυνο πυρκαγιάς και είτε μικρότερο κίνδυνο έκρηξης είτε μικρότερο κίνδυνο εκτόξευσης είτε και τα δύο, αλλά όχι κίνδυνο μαζικής έκρηξης:
 η καύση των οποίων προκαλεί σημαντική ακτινοβολούμενη θερμότητα ή
 τα οποία καίγονται το ένα μετά το άλλο, παράγοντας περιορισμένες εκρήξεις ή εκτοξεύσεις ή αμφότερα τα ως άνω φαινόμενα·
Κοινές ονομασίες για πυροτεχνήματα αυτής της κατηγορίας είναι Cake, shell, βεντάλια, μπάζο, καταρράκτης, ρουκέτα, σιντριβάνι κ.α.

Παιδικά αθύρματα (ομάδα 1.4),
είναι μείγματα εύφλεκτων υλών διαφόρων τύπων τα οποία χρησιμοποιούνται για τέρψη και καίγονται δι΄ εναύσματος, κρούσεως ή με βοήθεια ειδικής συσκευής.
Η χρήση τους δεν παρουσιάζει σημαντικό κίνδυνο. Παρουσιάζουν μικρό μόνον κίνδυνο στην περίπτωση ανάφλεξης ή έναρξης του φαινομένου. Τα φαινόμενα περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό στη συσκευασία και δεν αναμένεται η εκτόξευση θραυσμάτων υπολογίσιμου μεγέθους ή φάσματος. Εξωτερικό πυρ δεν προκαλεί έκρηξη αυτοστιγμεί ολόκληρου του περιεχομένου συσκευασίας·
Κοινές ονομασίες για πυροτεχνήματα αυτής της κατηγορίας είναι καντήλι, μαστίγιο, μελισσάκι, μινι-κρατς, μπαλάκι καπνού, μπάτμαν, σκορδάκι κ.α.

Η πρόσβαση σε όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και τυχόν άλλες διαθέσιμες, είναι ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού, μετά από σχετικό αίτημα (αρθ.13, παρ.5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 172058/2016 – ΦΕΚ 354Β’ ).
Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή: Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας – Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων – Αγ. Νικολάου 29, 20131 Κόρινθος

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ